Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

HTX Quế Võ

Quế Võ Bắc Ninh , Quế Võ, Bắc Ninh

8.0

HTX Rau quả Bắc Ninh

XXXX, Bắc Ninh, Bắc Ninh

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Quế Võ, Bắc Ninh
6.7
0 Bình luận