Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

HTX Nông nghiệp Từ Sơn

Từ Sơn, Bắc Ninh , Từ Sơn, Bắc Ninh

8.0

HTX Quế Võ

Quế Võ Bắc Ninh , Quế Võ, Bắc Ninh

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Quế Võ, Bắc Ninh
7.5
0 Bình luận